15 november 2017

Ons lid Natascha Krömer heeft een fantastisch boeiende avond voor ons verzorgd. We hebben enkele oefeningen gedaan met systemische opstellingen.

Wat zijn systemische opstellingen?
‘Iedere groep die met elkaar in verbinding staat (familie of professioneel team) vormt een systeem waarbinnen gestreefd wordt naar een optimaal evenwicht. Problemen kunnen grote invloed hebben op individuele leden van het systeem. Vaak gaat het om terugkerende thema’s, ongewenste gedragspatronen, ziektes. Door het in kaart brengen hiervan wordt de oorzaak van het probleem zichtbaar en opgehelderd. De ontstane verstrengeling wordt ontward en de kwestie wordt op een rituele manier ‘teruggegeven’ aan diegene waar het vandaan komt. Organisatieopstellingen brengen de onderlinge dynamiek van organisaties aan het licht waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe, verrassende mogelijkheden.’

We hebben ervaren hoe een heel eenvoudige oefening over zelfvertrouwen ons veel inzicht gaf over het eigen functioneren. Ook hebben we een paar uitgebreidere opstellingen gedaan: een soort toneelstukjes / rollenspelen waarbij we zomaar, zonder moeite, in de huid van een ander kropen. Het was zeer verhelderend voor degenen die hun probleem opgelost wilden zien en uiterst boeiend voor de anderen om te zien hoe goed deze methode werkt!

Natascha Krömer

Natascha Krömer

Wil je een keer een avond bijwonen? Dat kan!

Neem contact op

© Copyright 2015 Vrouwennetwerk Zwolle