15 maart 2017

Mirna Boers hield een inleiding over Verbindend Communiceren. Zij behandelde de theorie die Marshall Rosenberg hierover ontwikkeld heeft. Als we communiceren willen we zo graag vrede en verbinding en het draait zo vaak uit op conflicten. Hoe komt dat eigenlijk?

Rosenberg onderscheidt een aantal fasen die je kunt doorlopen om tot goede communicatie te komen:
1. ik zie/hoor/merk dat
2. gevoel
3. behoefte
4. verzoek
5. mededogen

Het tweede deel van de avond hebben we met elkaar geoefend. Het was behoorlijk inzichtgevend allemaal! Ook om het onderscheid te zien tussen gevoelens die jij (en de ander) hebt en de behoeftes die daaruit voortkomen.

bijeenkomst creatieve coop 17

Wil je een keer een avond bijwonen? Dat kan!

Neem contact op

© Copyright 2015 Vrouwennetwerk Zwolle