Ons thema in 2018 is Positieve Gezondheid. De januari bijeenkomst was de eerste keer dat we aandacht aan dit thema hebben besteed. Naar aanleiding van een filmpje van Machteld Huber en het bijbehorende ‘spinnenweb’ hebben wij ons gebogen over onze eigen gezondheid. Niet alleen de lichamelijke, maar juist ook de andere aspecten van gezondheid kwamen aan bod. Verder was het een goede oefening in aandachtig luisteren naar elkaar.

Positieve Gezondheid is een concept waarin gezondheid niet meer gezien wordt als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Kort gezegd gaat het om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Er zijn zes dimensies van gezondheid:
lichaamsfuncties
mentale functies en -beleving
spirituele dimensie
kwaliteit van leven
sociaal maatschappelijke participatie
dagelijks functioneren

 

Wil je een keer een avond bijwonen? Dat kan!

Neem contact op

© Copyright 2015 Vrouwennetwerk Zwolle