14 juni, Excursie naar Frederiksoord, Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Op de laatste bijeenkomst voor de zomer zijn we in Frederiksoord, waar een van de vroegere bestuursleden van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen ons ontvangt.

In de achttiende eeuw was het bepaald niet vanzelfsprekend dat regeringen er waren ten behoeve van het volk. In tegendeel: het volk was er om de soevereinen te dienen. Nederland kende in die tijd ook, en dat was echt revolutionair, een sfeer van vrijdenkers en democratie. Deze mensen geloofden in onderwijs voor iedereen, zodat welvaart voor veel meer mensen bereikbaar zou worden. Nutsscholen en Nutsbibliotheken zijn er een voorbeeld van.

Behalve dat we veel geleerd hebben was het ook een erg leuk uitje. De lunch was prima en gezellig!

Wil je een keer een avond bijwonen? Dat kan!

Neem contact op

© Copyright 2015 Vrouwennetwerk Zwolle